Streľba z luku láka aj handicapovaných ľudí

„Vôľa vyhrať, túžba uspieť, nutkanie naplniť svoj potenciál … to sú kľúče, ktoré otvoria dvere k vnútornému neobmedzenému zdroju“. Toto sú známe slová známeho čínskeho filozofa. Riadia sa nimi aj mnohí ľudia aj s vrodeným handicapom. Mnohí sa cieľavedomou tvrdou prácou a tréningom v určitom športe dostanú až na vrchol. Na svetové Olympijské hry paraolympionikov. Jedným z týchto športov je aj lukostreľba získavajúca stále väčšiu obľúbenosť vo verejnosti. Pre mnohých ľudí s určitým zdravotným postihnutím sa stáva vyhľadávanou pohybovou aktivitou. Niektorí kvôli svojmu zdravotnému stavu robia skôr statické športy, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na správne vzpriamené držanie ich tela. A takýmto športom môže byť aj streľba z luku na terč.

streľba z luku

Streľba z luku je vhodná aj pre handicapovaných ľudí.

Streľba z luku z vozíku aj postojačky

Prvé súťaže v lukostreľbe sa konali v rehabilitačnom ústave v Stoke Mandeville v roku 1948 a od tej doby tento šport zažil rapídny rozvoj. Technologický vývoj lukov, zmeny v pravidlách a záujem športovcov stále zvyšuje jeho atraktivitu. V roku 2006 bola lukostreľba prevádzkovaná v 37 krajinách a tento počet neustále rastie. Streľba z luku, ktorá je testom presnosti, sily a koncentrácie, bola súčasťou už prvých paraolympijských hier v roku 1960 v Ríme. V tomto športe súťažia športovci s telesným postihnutím v troch skupinách podľa funkčnej klasifikácie. Súťaže zahŕňajú jednotlivcov a tímy na vozíku aj v stoji. Súťažiaci strieľajú na terč s desiatimi sústrednými kruhmi zo stanovenej vzdialenosti.

streľba z luku

Streľba z luku je aj disciplínou na olympiáde.

Aj nevidiaci súťažia v lukostreľbe

Streľba z luku pôsobí hneď na niekoľko oblastí nášho tela. Upevňuje správne vzpriamenie postavy, vplýva na spoluprácu nervov a svalov, podporuje pohotovosť i presnosť a v neposlednom rade vplýva na bystrosť oka. Dobrý zrak je v tomto krásnom športe kľúčovým. Aj zrakovo postihnutí lukostrelci však môžu svoje schopnosti ukázať na medzinárodných súťažiach. Avšak tu je športovec odkázaný na pomoc svojho asistenta alebo na špeciálne technické pomôcky.