Svetlice nie sú len zábavnou pyrotechnikou

Svetlice je možné zjednodušene charakterizovať ako  druh pyrotechnického materiálu, ktorý produkuje za určitých podmienok jasné  svetlo alebo intenzívne teplo bez výbuchu. Svetlica a podobné zariadenia sa používajú hlavne  pre výstražnú alebo núdzovú signalizáciu, osvetlenie alebo pri obranných protiopatreniach v civilných aj vojenských aplikáciách. Je súčasťou  pozemnej alebo strelnej pyrotechniky. Občas sú vybavené padákom a  poskytujú maximálnu dobu osvetlenia na veľkej ploche.

Prvé svetlice hlavne osvetľovali bojiská

   Prvé známe požitie  pušného prachu na signalizačné účely bolo v tzv. ‚signálnej bombe“, ktorá sa zvykla používať v období panovania čínskej kráľovskej dynastie Song  už v roku 1226. Tieto mäkké škrupinové bomby boli vystreľované a načasované tak, aby explodovali vo vzduchu. Hlavným dôvodom bolo odosielať týmto svetelným signálom správy vzdialenejším vojenským zoskupeniam. Tieto prvé signálne svetlice sa zameriavali na koordináciu vojenských operácií. Dnes a v nedávnej minulosti sa to v tejto vojenskej oblasti mení, ale ich použitie má stále svoje miesto a aplikácie.

svetlice

Svetlica sa dnes predávajú v rôznych variantách.

Prečo vlastne svetlica aj svieti

     Základným poslaním svetlice je produkovať svetlo spaľovaním pyrotechnickej zložky. Zložky sú rôzne, ale často na báze dusičnanov Mg, K alebo chloristanu K, ktoré sa zmiešavajú s vhodným horiacim materiálom (síra, piliny, Al, Mg alebo polymérne živice).  Pridaním rôznych pyrotechnických farbív do tejto horiacej zmesi sa dosahujú rôzne farebné efekty. Známe sú svetlice s vápnikom, ktoré sú používané pod vodou na osvetľovanie ponorených alebo potopených objektov.

Svetlice sa používajú ako núdzový signál

   Určite mnohí z nás už videli zábery, ako sa polárnici niekde na plávajúcej ľadovej kryhe snažia odplašiť dotieravých ľadových medveďov svetlicami vystreľovanými zo signálnej pištole. Občas sa svetlica nielen vystreľuje, ale dá sa vypustiť aj zo špeciálnej trubice, ktorá sa drží v ruke. Červená svetlica sa všeobecne uznáva ako  námorný núdzový signál . Aj posádka Titanicu vypálila tiesňové svetlice vyžarujúce biele hviezdy na veľkej výške a vydávajúce ohlušujúci zvuk.