Charakter osvetlenia,  výber jednotlivých svietidiel a ich umiestnenie musí v akomkoľvek obytnom priestore navodzovať pokojnú