Všetko závisí od vašich konkrétnych požiadaviek na kvalitu zvuku, spôsob ovládania a dostupné prídavné funkcie.