Vznik plesní ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré tu postupne uvediem. Najčastejšou príčinou ich vzniku je