Ochorenie čierneho kašľa postihuje ľudí bez rozdielu veku. Napriek všeobecne prevládajúcemu názoru, že deti