Hovorí sa, že šetriť sa dá na všetkom, len nie na topánkach a ja