Diskové polia sú hardware prvky, ktoré obsahujú veľkú skupinu pevných diskov (HDD). Môžu obsahovať