Plustelka je na našom trhu ešte stále pomerne nový a neznámy poskytovateľ televíznych služieb, avšak