Asi každý chlapec sa ako dieťa hral na vojaka. Či už behal iba z rôznymi