Pocit bezpečia patrí podľa Maslowovej hierarchie potrieb medzi základné ľudské potreby. Prirodzeným spúšťačom tejto