Najdôležitejšou výhodou digestora je to, že odstraňuje potenciálne toxické znečisťujúce látky a plyny zo