Informačné technológie hýbu svetom. Áno, aj tým vašim. Dnešná doba je nimi úzko prepojená