Všetky veľké podniky, polyfunkčné domy či priemyselné parky sú miesta, kde sa tvorí produkcia