Čas a peniaze sú v dnešnej dobe vyvážené zlatom. Obojeho je málo, a preto si dvakrát rozmyslíme,