Byť kapitánom chce byť azda každý chlap. Niektorí muži túto hodnosť dosiahnu ťažkou prácou ohrozujúc