Kvety sú a vždy boli súčasťou slávnostných udalostí, symbolom lásky, vďaky, túžby, úcty či nádeje a