Počas celého dňa sa rozprávame iba s malým percentom ľudí, ktorých stretneme. Či chceme