Elektrický paralyzér je moderný obranný prostriedok ochromujúci a zneškodňujúci agresora silným elektrickým výbojom. Paralyzéry patria