Už máte novú  aktovku pre svojho školáka a dovybavujete ju potrebnými vecami a základnými školskými pomôckami?