V súčasnosti existuje určitá pestrosť dôvodov, prečo aj slovenskí podnikatelia sa rozhodnú založiť si firmu