Čas je to najcennejšie čo máme. Aj keď ho každý človek využíva inak, na