Každý, kto má vo svojom okolí nejakú blízku osobu, ktorá si vyžaduje zvýšenú starostlivosť