Reflux alebo spätný tok, je stav, keď sa sval, ktorý uzatvára žalúdok nedostatočne stiahne