Dodržiavanie zdravej životosprávy a pravidelné športovanie by malo byť samozrejmosťou pre nás všetkých a