Zdravá strava je dôležitou súčasťou dlhodobého zdravého životného štýlu kedykoľvek a  kdekoľvek človek