Vlastný byt alebo rodinný dom sú miesta, kde sa väčšinou môžeme cítiť úplne