Sladiť či nesladiť? To je otázka, ktorú si denne kladie asi každý z nás.