Popri vegetačných (zelených) strechách, o ktoré je čoraz väčší záujem, sa v poslednom období