Prvé perkusné zbrane sa začali používať ešte v období okolo roku 1820 a používali sa