Teambuilding posilňuje firemnú kultúru 

     Pod zaužívaným termínom teambuilding sa skrýva proces budovania tímu. Akéhokoľvek. Pracovného, firemného, športového či zboru dedinských dobrovoľných hasičov. Budovanie tímu je proces vytvárania tímu, ktorý súdržne spolupracuje na dosiahnutí spoločného cieľa.     

     Dôležitosť a hlavný účel teambuildingu je vytvoriť silný tím prostredníctvom vytvárania väzieb a spojení.   

     Medzi výhody budovania tímu napríklad aj patrí:   

  • zvýšená medziľudská komunikácia,  
  • plánovacie schopnosti,  
  • motivácia zamestnancov a 
  • spolupráca zamestnancov. 
teambuilding ruky
Teambuilding môže pomôcť zvýšiť celkovú efektivitu zamestnancov.

Teambuilding posilňuje tímového duch

     Jedným z najsilnejších dôvodov pre budovanie tímu je dosahovanie výsledkov. Prostredníctvom série plánovaných teambuildingových podujatí, ktoré sú zábavné a motivačné, si tímy budujú rôzne zručnosti. Ako je komunikácia, plánovanie, riešenie problémov a riešenie konfliktov. Tieto nápady pomáhajú uľahčiť dlhodobé budovanie tímu prostredníctvom podpory skutočných spojení, hlbších diskusií a ich spracovania. 

    Dobre zostavený firemný tím zabezpečí produktivitu a dobré pracovné prostredie. Existuje mnoho dôvodov, prečo začať s  teambuildingom. Motivujte a zbližuje ľudí dokonca aj na virtuálnom pracovisku. 

teambuilding tahanie lana
Dobrý teambuilding zlepší vzťahy medzi zamestnancami, ktoré sú kľúčové pre úspech firmy.

Spolupráca a podpora inovácie a kreativity

      Ľudia majú tendenciu mať väčšiu predstavivosť, keď sú obklopení ľuďmi, s ktorými sa cítia dobre. Úspešné teambuildingové akcie nielen zbližujú ľudí, ale prispievajú aj k úspešnejšiemu a kreatívnejšiemu mysleniu. Každodenná spolupráca na pracovisku je kľúčom k úspešnému podnikaniu. Každý chce priateľské pracovné prostredie, kde sa ľudia cítia pohodlne a radi sa s  kýmkoľvek a  kedykoľvek môžu porozprávať a spolupracovať. 

Teambuilding – predovšetkým zábavný

    Cielený program postupného budovania tímu je jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť produktivitu na virtuálnom, hybridnom alebo osobnom pracovisku. Nielenže to zvyšuje morálku v kancelárii, ale pomôže to vášmu tímu efektívnejšie sa prispôsobiť virtuálnemu pracovnému prostrediu. Vyriešiť problémy, ktoré prichádzajú s dynamicky meniacim sa pracovným prostredím.  

     Organizácia teambuildingovej aktivity môže byť krátka a spoločensky príjemná. Alebo to môže byť zložitejšia udalosť, na ktorú má každý viac času na osobnú prípravu. Tak či onak teambuilding má také možnosti a zdroje, ktoré sa dajú využiť, aby to bolo zábavné. Môžete si vyskúšaľ aj niektorú z virtuálnych teambuildingových akcií, aby ste sa zblížili s členmi svojho tímu a prejavili im svoje uznanie.