Typy strelných zbraní – flobertky

Flobertka je označenie používané pre ručnú strelnú zbraň, ktorá je určená pre špeciálny typ náboja s okrajovým zápalom. Tieto náboje majú zápalnú látku v dutom okraji na dne nábojnice. Z toho vyplýva, že flobertková zbraň musí mať úderník mimo jej os. Názov zbrane je odvodený od francúzskeho vynálezcu a priemyselníka Louise Floberta, ktorý zaznamenal veľký komerčný úspech so zbraňami komorovanými na typ náboja s okrajovým zápalom.

flobertky

Ručná zbraň flobertka

Flobertky sa vyrábajú prevažne ako revolvery

Flobertky sú na trhu dostupné hlavne ako revolverové ale aj ako dlhé zbrane. Táto zbraň sa používa k nácviku streľby, na malé hlodavce či pre športovú streľbu na kratšiu vzdialenosť. Náboje s okrajovým zápalom patria do nižšej výkonovej kategórie. Preto náboje aj zbrane tohto typu bývajú voľno predajné. Energia strely pri ústi hlavne flobertiek je max. 7,5 J. Podmienkou pri kúpe a požívaní je vek 18 rokov. Flobertky sa často používajú na nácvik streľby, pre športovú streľbu na menšie vzdialenosti alebo ako zbrane na drobné hlodavce.

Základná charakteristika flobertky

Podobné ovládanie umožňuje použitie flobertky ako bezpečnej výcvikovej zbrane pre majiteľov služobných revolverov. Flobertka predstavuje tiež ideálnu voľbu pre juniorov a užívateľov, ktorí požadujú ľahko dostupnú a napriek tomu atraktívnu zbraň pre voľný čas. Rovnako ako zbrane predajné na zbrojný preukaz, sa flobertky vyznačujú vysokou kvalitou konštrukcie a spracovania. Zbraň má úderník mimo os, keďže jej náboje majú zápalnú látku v dutom okraji na dne nábojnice. Tieto náboje patria do nižšej výkonovej kategórie. Flobertka je vyrobená z vysokopevnostných tepelne spracovaných oceľových dielov a ľahkých zliatin. Tie zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť flobertky pri zachovaní všetkých vlastností ako u klasickej zbrane.

flobertky

Flobertky podľa Louisa Floberta

Niečo z histórie flobertkového náboja

Od roku 1831 bolo vo Francúzsku patentovaných niekoľko konštrukcií nábojov, ktoré nemali klasickú zápalku, ale traskavá zlož bola umiestnená na celej ploche dna. Príliš sa však nerozšírili. Až puškár Louis Flobert zdokonalil túto konštrukciu natoľko, že mohla byť komerčne využitá. Flobertov náboj obsahoval sférickú strelu v krátkej mosadznej nábojnici s dômyselne vytvarovaným okrajom. Traskavá zlož bola umiestnená na ploche dna nábojnice a plnila aj úlohu výmetnej náplne. Jeho náboje neboli plnené strelným prachom – projektil bol vymetený z hlavne len energiou uvoľnenou prehorením traskavej zlože.

Náboje do flobertky už v roku 1949

Patent na tento typ náboja bol Flobertovi udelený v roku 1849. Jeho konštrukcia je považovaná za určujúcu v ďalšom vývoji streliva s okrajovým zápalom Zaznamenal veľký komerčný úspech so zbraňami, ktoré používali tento málo výkonný náboj. Veľmi dobre sa totiž hodili na cvičnú streľbu a streľbu pre zábavu, a to aj v uzavretých miestnostiach. Zaujímavosťou je, že sám Flobert nikdy toto strelivo vo svojej továrni nevyrábal, produkoval len zbrane využívajúce tento typ náboja. Jeho náboje sa vyrábajú dodnes, používajú sa prevažne v flobertových revolveroch, ale aj v puškách.