Vrp a jej výhody

VRP je skratka používaná pre virtuálnu registračnú pokladňu. Je to bezplatná aplikácia finančnej správy, do ktorej sa používateľ prihlasuje pomocou svojho používateľského mena a hesla. Čiže podnikatelia namiesto klasickej elektronickej registračnej pokladnice môžu používať virtuálnu registračnú pokladnicu na vystavovanie pokladničných dokladov. Doklady sa evidujú priamo na webovej stránke finančnej spávy. Virtuálne registračné pokladnice sú vlastne takou malou elektronickou evidenciou tržieb. Už niekoľko rokov sú tržby podnikateľov evidované podobne a to pokladňami s fiškálnou pamäťou. Znamená to, že všetky transakcie ktoré podnikateľ vykonáva, sa zaznamenávajú do pamäti pokladnice a údaje z tejto fiškálnej pamäte sú kontrolované pracovníkmi finančnej správy. Kontroluje sa tiež splnenie povinnosti podnikateľa vydať k príslušnej transakcii doklad.

vrp
FiskalPRO N3 VRP

Čo je potrebné pre využívanie VRP

Ak chce podnikateľ využívať virtuálnu registračnú pokladňu, musí mať v zozname nahrané všetky položky tovarov a služieb ktoré poskytuje. To isté platí aj pre ceny. V pokladniach s fiškálnou pamäťou stačí mať nahrané položky tovarov či služieb a cenu možno doplniť podľa potreby vo chvíli vydávaní dokladu. Podstatné náležitosti sú – umožnený prístup do rozhrania virtuálnych registračných pokladní a tlačiareň na účtenky. Na jedno predajné miesto môže byť vydaná iba jedna virtuálna registračná pokladňa. Podnikateľom trochu prekáža, že musia mať pre každé predajné miesto ktoré prevádzkujú unikátne login aj heslo, čo sa niektorým javí ako komplikované  a nepraktické.

vrp
VRP riešenie s integrovaným platobným terminálom

Ako má vyzerať doklad z VRP?

Jedným z povinne uvádzaných údajov na pokladničnom doklade je aj označenie tovaru alebo označenie služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfa-numerickým kódom. V praxi to znamená, že tovar musí byť označený podstatným menom, resp. jeho prívlastkom a až potom môže dôjsť k doplneniu číselným znakom alebo alfanumerickým kódom. Znenie neprikazuje, aby bol číselný znak a alfanumerický kód uvedený za slovným označením, len nepripúšťa označenie tovaru alebo služby iba číselným znakom alebo alfa-numerickým kódom.