Výhody online workshopov vo vzdelávaní 

     Online vzdelávanie v rámci rôzne zameraných tematických online workshopov ponúka možnosť učenia sa vlastným tempom a vo svojom vlastnom čase. Samozrejme to platí hlavne vtedy, pokiaľ nie sme rozptyľovaní a  dokážeme si to všetko sami dobre zorganizovať a včas sa pripraviť na konkrétny online workshop. Pozorovanie, počúvanie, kladenie otázok, komentovanie a získavanie spätnej väzby je toho dôležitou súčasťou. To všetko  môže poskytnúť čo najlepšie prostredie na efektívne vzdelávanie sa. 

      Kým online vzdelávacie workshopy pred rokmi  využívali hlavne zahraniční študenti, prepuknutie ochorenia Covid prinútilo viaceré vzdelávacie inštitúcie presunúť vyučovanie do sféry živého online vysielania. Interakcia v reálnom čase počas živej hodiny umožňuje vytváranie  pocitu virtuálnej triedy.  

webinár online
Online workshopy umožňujú každému učiť sa svojím vlastným tempom.

Online workshopy podporujú tvorivosť 

     Pomocou prispôsobeného softvéru pre živé vysielanie pre školy môžu pedagógovia použiť viac nástrojov na vytvorenie pútavejších a vzrušujúcejších vyučovacích hodín. Niektoré produkty ponúkajú rôzne možnosti a  funkcie, vďaka ktorým môžu pedagógovia vykonávať kvízy v reálnom čase. Cieľom je zabezpečenie dôkladného porozumenia učiva. Okrem toho môžu organizátori vzdelávacích online workshopov pozvať ďalších pedagógov a odborníkov z celého sveta. Tí sa môžu pohodlne pripojiť do živého prenosu. Toto všetko  obohacuje workshop a maximalizuje prostredie účinnej spolupráce v  procese online vzdelávania. 

vzdelávanie na diaľku
Online vzdelávanie v sebe spája benefity pohodlia a prístupnosti.

Prístupnosť a  masívny dosah online workshopov

    Len s mobilným zariadením a pripojením na internet majú študenti prístup k živým vzdelávacím prednáškam a  lekciám. Nech sú kdekoľvek. Ľahká dostupnosť tiež zvyšuje pravdepodobnosť maximálnej účasti počas online vzdelávania.   

    Študenti aj učitelia môžu ťažiť z výhod živého vysielania vzdelávacích online workshopov. Možnosť streamovať odkiaľkoľvek vytvára vzrušujúce možnosti. Učiteľ môže streamovať z  miestnej zoologickej záhrady alebo vedeckého laboratória. Tým sa workshop stáva skutočným zážitkom. Funkcie a  charakter živého chatu taktiež zohrávajú svoju úlohu. Účastníci pracovného online workshopu sú schopní vyriešiť svoje pochybnosti s učiteľom v reálnom čase. Mnohí študenti váhajú klásť otázky v  triede alebo prednáškovej miestnosti. Obávajú sa možných aj nepríjemných reakcií svojich spolužiakov. Keď sa však ocitnú v online prostredí a  vyslovia svoju pochybnosť či otázku k  preberanej téme, cítia sa oveľa jednoduchšie a  komfortnejšie. Aj to je jedna z výhod stále populárnejších online workshopov.