vylet-lodou-2

výlet loďou

Výlet loďou je obľúbený aj na dovolenke v zahraničí