Zbrane nie sú hračky

Keď sa povie Amerika, mnoho ľudí si predstaví nebezpečenstvo. V ostatných rokoch sa v Amerike totiž veľmi často opakujú brutálne útoky, či už so strelnými zbraňami alebo s nožmi. Súkromný „army shop“ je tam voľne otvorený a prístupný všetkým ľuďom bez ohľadu na ich minulosť alebo zdravotný a duševný stav.

Tu je niekoľko faktov zo všeobecných štatistík v Amerike za ostatné roky.

Zbrane v Amerike – najzaujímavejšie fakty

army shop

 1. V Amerike je približne 270 miliónov strelných zbraní, ktoré vlastnia civilisti, a z toho len 897 tisíc sú policajti. Army shop je tam takmer na každom rohu ulice.
 2. Približne 20% majiteľov zbraní, vlastní 65% rôznych zbraní.
 3. Federálny úrad pre alkohol, tabak a strelné zbrane hlási, že asi 5,5 milióna nových strelných zbraní bolo vyrobených v Amerike v roku 2010. 95% z nich bolo pre americký trh.
 4. Skoro 33 000 Američanov bolo obeťami úmrtí zapríčinenými útokmi so zbraňami v roku 2011.
 5. V roku 2011, zo 100 000 ľudí každý 10-ty v Spojených štátoch bol obeťou nejakého strelného útoku.

Neuveriteľné:army shop

 1. Kupujúci, ktorý si zakúpi strelné zbrane prostredníctvom súkromného predajcu v army shop v USA, nemusí prejsť overením pred získaním držania zbrane. To zahŕňa aj predaj zbraní zločincom, a osobám s anamnézou ťažkej mentálnej choroby.
 2. V prvých 11 mesiacoch roku 2012 federálna vláda uskutočnila 16 800 000 preverovaní právnych nákupov zbraní, čo bol rekordný počet od založenia systému v roku 1998.
 3. Kampaň Brady, zameraná na prevenciu násilia so zbraňami uvádza, že v priemere 268 ľudí strieľa v Amerike každý deň. To je 97 820 ročne!
 4. Trigger zámky, napomáhajú zbrani, aby sa nespustila príliš rýchlo a jednoducho, a fungujú ako bezpečnostné opatrenia pri nosení a vlastnení zbrane. Avšak len 9 štátov v Amerike má na tento zámok zákon, ktorý presadil a odsúhlasil toto preventívne opatrenie.
 5. Od roku 1950, každá verejná masová streľba (s výnimkou jednej) v USA prebehla v mieste, kde civilisti majú zakázané nosiť a vlastniť zbraň.
 6. V januári 2013 prezident Obama predstavil svoj komplexný plán, na zabránenie násiliu v USA a to vrátane: zlepšenia kontroly a záznamov z minulosti, zákaz vlastnenia útočných zbraní a veľkokapacitné zásobníky, munície popri ostatným ustanoveniam.