Tento pojem zaviedol jeden konkrétny dodávateľ monitorovacej technológie pre vozidlá ako novátorský koncept prístupu