Jedná sa o materiál, ktorého receptúra využíva staré metódy úpravy a spracovania haseného vápna.