Nezabúdajme na bezpečie nášho majetku, ak nie sme doma Každému z nás sa určite stalo,