Počet nití, vrstva, väzba – čo ktorákoľvek z týchto vecí vôbec znamená? Isto chcete,