Priemyselné brány sa výrazne líšia od produktov, s ktorými sa stretávame pri bytových