O brušných tancoch sa dá zjednodušene hovoriť ako o ktoromkoľvek druhu tanca – je to šport