Váš byt je odzrkadlením vás samotných, vášho charakteru, vašich snov a túžob, a zároveň miestom, kde