Kompostovanie nie je žiadna novinka. Je to činnosť, ktorej sa venuje skutočne mnoho ľudí.