Drevo ako univerzálny stavebný materiál požívame v našom geografickom prostredí od pradávna. Naši predkovia boli