Drevo je obľúbeným a využívaným materiálom už dlhé stovky rokov. Avšak aj napriek jeho obľúbenosti