Mnohí stavebníci a architekti  sa často zamýľajú nad tým, aký typ fasády zvoliť pre konkrétnu