Pri každej výstavbe rodinného domu alebo aj akejkoľvek inej budovy slúžiacej napr. aj ako