Klimatické a geomorfologické podmienky našej domoviny umožnili našim predkom sa tu usadiť a venovať sa aktívneho