Či už ide o malých domácich záhradkárov alebo o veľké poľnohospodárske spoločnosti, cieľ je u oboch jednoznačný